• Luật Hồng Phúc

Quy định về uỷ quyền đăng ký doanh nghiệp

 1. 14/02/2022
 2. 2,043

Khi thành lập doanh nghiệp, chủ thể mở công ty có thể tự mình thực hiện hoặc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ, thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức sẽ giúp chủ thể thành lập công ty tiết kiệm thời gian, sớm hoàn thành thủ tục. Luật Hồng Phúc xin gửi tới quý khách hàng thông tin về quy định về uỷ quyền trước khi thành lập công ty, mẫu giấy uỷ quyền mới nhất trong bài viết dưới đây.

 1. Các trường hợp được ủy quyền khi thành lập công ty?

Điều 12 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định các trường hợp được ủy quyền khi thành lập công ty gồm có:

Điều 12. Ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định sau đây:

 1. Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.
 2. Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.
 3. Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 4. Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy quyền thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này.”

Như vậy, các đối tượng được nhận ủy quyền để thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp gồm có: cá nhân, tổ chức, đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích, đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích.
Quy định về uỷ quyền khi thành lập công ty

 1. Người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký công ty được làm những gì?

Khoản 4 Điều 3 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định:

“Người nộp hồ sơ là người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc người được người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp quy định tại Điều 12 Nghị định này.”

Khi được ủy quyền thì người được ủy quyền trở thành người nộp hồ sơ mà theo quy định tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định người nộp hồ sơ sẽ thực hiện các công việc bao gồm nộp hồ sơ, nhận giấy biên nhận, nộp lệ phí, nhận kết quả,..

 1. Hồ sơ cần có khi có ủy quyền thành lập doanh nghiệp?

Căn cứ quy định tại Điều 12 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì hồ sơ cần có khi doanh nghiệp ủy quyền cho cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ thành lập công ty gồm có:

 • Đối với trường hợp ủy quyền cho cá nhân: Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp (không bắt buộc phải có công chứng, chứng thực) và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền.
 • Đối với trường hợp ủy quyền cho tổ chức và cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích: Bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu;
 • Đối với trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích: bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

Đối với trường hợp ủy quyền cho cá nhân, tổ chức thành lập công ty thì cá nhân, tổ chức đó bắt buộc phải có tài khoản đăng ký kinh doanh thì mới có thể nộp hồ sơ, thực hiện các thủ tục liên quan đến thành lập doanh nghiệp.

 1. Mẫu giấy ủy quyền mở công ty mới nhất?

Hiện tại Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn đều không quy định mẫu giấy ủy quyền của chủ thể thành lập công ty cho cá nhân, tổ chức tiến hành nộp hồ sơ thành lập công ty. Trong bài viết này, Luật Hồng Phúc xin gửi tới Quý khách hàng mẫu giấy ủy quyền thành lập công ty mới nhất.

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

–***—

…., ngày … tháng … năm …

GIẤY ỦY QUYỀN

BÊN ỦY QUYỀN (Bên A):

Họ tên: ………………………………………Giới tính …………..

Sinh ngày: …………..Dân tộc:………….. Quốc tịch: ………………..

Số CCCD: ………………….. Ngày cấp: …. /.…/……….

Nơi cấp: …………………..

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN (Bên B):

Họ tên: ……………………………………… Giới tính …………..

Sinh ngày: …………..Dân tộc:………….. Quốc tịch: ………………..

Số CCCD: ………………….. Ngày cấp: …. /.…/……….

Nơi cấp: …………………..

HKTT: ………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………

NỘI DUNG UỶ QUYỀN

Bên A ủy quyền cho Bên B thay mặt mình thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục đăng ký kinh doanh Công ty …………… của Bên A tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong phạm vi ủy quyền, Bên B được quyền nộp hồ sơ, nhận kết quả đăng ký thành lập doanh nghiệp, ký tên trên các giấy tờ liên quan, thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật liên quan đến công việc ủy quyền nêu trên.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kề từ ngày ký cho đến khi các công việc nêu trên hoàn thành.

Bên nhận ủy quyền

(ký, ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền

(ký, ghi rõ họ tên)

 

Tải về mẫu giấy ủy quyền

 

 

Như vậy hiện nay thủ tục thành lập công ty không nhất thiết là chủ doanh nghiệp phải trực tiếp thực hiện mà có thể ủy quyền cho người khách thực hiện thay, tuy nhiên ủy quyền cần phải thực hiện theo quy định. Qúy khách hàng muốn biết thêm về thủ tục ủy quyền khi thành lập công ty hoặc ủy quyền để thực hiện các thủ tục khác có thể liên hệ công ty Luật Hồng Phúc thông qua:

Hotline: 090 234 6164 – 0964 049 410

Emai: info@luathongphuc.vn hoặc anhpham@luathongphuc.vn

Về tác giả

 1. Vũ Nguyễn

  LUẬT HỒNG PHÚC được thành lập với mục đích cung cấp các giải pháp về thành lập doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài và các dịch vụ khác cho doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp – hiệu quả – tối ưu hóa chi phí. Do đó hiện nay chúng tôi vinh dự trở thành nơi tin cậy và là chỗ dựa vững chắc của hơn 800 doanh nghiệp trên khắp cả nước. Chúng tôi Cam kết mang đến bạn sự hài lòng cả về chất lượng và mức giá.

Thông tin liên quan