• Luật Hồng Phúc

Điều kiện thành lập công ty chứng khoán

 1. 15/03/2023
 2. 1,285

Điều kiện để được cấp phép hoạt động công ty chứng khoán

Điều kiện để được cấp phép hoạt động công ty chứng khoán

Công ty chứng khoán là công ty được thành lập dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần, hoạt động chủ yếu thông qua dịch vụ chào bán chứng khoán ra công chúng. Với sản phẩm có tính đặc thù vừa là hình thức đầu tư của các nhà đầu tư lớn nhỏ vừa là phương thức huy động vốn của các doanh nghiệp đại chúng. Vì vậy, công ty chứng khoán là một công ty hoạt động có điều kiện.

Sau đây, luật Hồng Phúc kính gửi đến quý khách hàng nội dung tư vấn về điều kiện để được cấp phép hoạt động công ty chứng khoán như sau:

Với đặc trưng của đối tượng kinh doanh là chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ; chứng quyền, chứng quyền có bảo đảm, quyền mua cổ phần, chứng chỉ lưu ký; chứng khoán phái sinh; các loại chứng khoán khác do Chính phủ quy định), do đó, công ty chứng khoán cần đáp ứng đầu đủ các điều kiện sau:

 1. Điều kiện về vốn: tùy thuộc vào từng nghiệp vụ kinh doanh mà công ty có tổng giá trị vốn góp bằng Đồng Việt Nam khác nhau.
 2. Điều kiện về cổ đông, thành viên góp vốn

Trường hợp là cá nhân: là đối tượng có quyền thành lập, quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

Trường hợp là tổ chức: có tư cách pháp nhân, đang hoạt động hợp pháp, trong vòng 02 năm liền trước năm đề nghị cấp giấy phép phải hoạt động có lãi, báo cáo tài chính năm gần nhất phải được kiểm toán với ý kiến chấp nhận toàn phần;

Trường hợp không được là cổ đông, thành viên góp vốn của công ty chứng khoán: cổ đông, thành viên góp vốn sở hữu trên 10% và người có liên quan của cổ đông, thành viên góp vốn đó (nếu có) sở hữu trên 5% vốn điều lệ của một công ty chứng khoán khác;

Trường hợp cổ đông, thành viên góp vốn là nhà đầu tư nước ngoài: Ngoài các điều kiện về cổ dông, thành viên góp vốn trên thì nhà đầu tư nước ngoài cần đáp ứng thêm các điều kiện sau:

Nếu là cá nhân: cá nhân và người liên quan chỉ được sở hữu đến 49% vố điều lệ;

Nếu là tổ chức: tổ chức chỉ được sở hữu đến 49% vốn điều lệ nếu không đáp ứng các điều kiện sau:

Thứ nhất, được cấp phép và có thời gian hoạt động liên tục trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm trong thời hạn 02 năm liền trước năm tham gia góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp;

Thứ hai, cơ quan cấp phép của nước nguyên xứ và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ký kết thỏa thuận hợp tác song phương hoặc đa phương về trao đổi thông tin, hợp tác quản lý, thanh tra, giám sát hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

Thứ ba, hoạt động kinh doanh có lãi trong 02 năm liền trước năm tham gia góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp và báo cáo tài chính năm gần nhất phải được kiểm toán với ý kiến chấp nhận toàn phần.

 1. Điều kiện về cơ cấu thành viên

Tối thiểu 02 cổ đông sáng lập, thành viên góp vốn là tổ chức (tổng vốn góp của thành viên là tổ chứ là 65% vốn điều lệ trong đó doanh nghiệp bảo hiểm, ngân hàng thương mại tối thiểu là 30%)

Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: thành viên thành lập công ty là doanh nghiệp bảo hiểm hoặc ngân hàng thương mại hoặc tổ chức nước ngoài (đã được cấp phép và có thời gian hoạt động liên tục trong lĩnh vực bảo hiểm, ngân hàng, chứng khoán và có lãi trong thời hạn 02 năm liền trước năm tham gia góp vốn thành lập…)

 1. Điều kiện về nhân sự

Tổng giám đốc (Giám đốc) có đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự; tối thiểu 02 năm kinh nghiệm tại bộ phận nghiệp vụ của các tổ chức trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm hoặc tại bộ phận tài chính, kế toán, đầu tư trong các doanh nghiệp khác; có chứng chỉ hành nghề phù hợp; không bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán trong thời hạn 06 tháng gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

Tối thiểu 03 nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp cho mỗi nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán đề nghị cấp phép;

Tối thiểu 01 nhân viên kiểm soát tuân thủ.

 1. Điều kiện về cơ sở vật chất

Trụ sở làm việc bảo đảm cho hoạt động kinh doanh chứng khoán;

Đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang bị, thiết bị văn phòng, hệ thống công nghệ phù hợp với quy trình nghiệp vụ về hoạt động kinh doanh chứng khoán.

 1. Các điều kiện khác

Có quy trình hoạt động, quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ;

điều lệ công ty: tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty, ngành nghề kinh doanhl vốn điều lệ…đã được Hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty thông qua;

Tên của công ty: tên công ty chứng khoán bao gồm ba thành tố: loại hình công ty (công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần) + “chứng khoán” + tên riêng;

Sau khi được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán, công ty chứng khoán tiến hành đăng ký doanh nghiệp;

Đã công bố thông tin hoạt động trên phương tiện thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và 03 số liên tiếp trong ít nhất 30 ngày trước ngày dự kiến hoạt động trên 01 tờ báo điện tử hoặc báo in.

Hoạt động trong vòng 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động;

Căn cứ pháp lý

 1. Luật Doanh nghiệp 2020
 2. Luật Chứng khoán 2019
 3. Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán

Như vậy Luật Hồng Phúc đã giới thiệu đến quý khách hàng điều kiện để được cấp phép hoạt động của công ty chứng khoán theo quy định pháp luật hiện hành. Qúy khách hàng có thể liên hệ công ty Luật Hồng Phúc để được hỗ trợ thêm thông qua:

Hotline: 090 234 6164 – 0964 049 410

Emai: Info@luathongphuc.vn/hotrodangkycongty@gmail.com

 

 

Về tác giả

 1. Vũ Nguyễn

  LUẬT HỒNG PHÚC được thành lập với mục đích cung cấp các giải pháp về thành lập doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài và các dịch vụ khác cho doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp – hiệu quả – tối ưu hóa chi phí. Do đó hiện nay chúng tôi vinh dự trở thành nơi tin cậy và là chỗ dựa vững chắc của hơn 800 doanh nghiệp trên khắp cả nước. Chúng tôi Cam kết mang đến bạn sự hài lòng cả về chất lượng và mức giá.

Thông tin liên quan