• Luật Hồng Phúc

Ai có quyền tuyên bố phá sản ?

 1. 25/05/2024
 2. 1,578

Muốn thành lập doanh nghiệp thì tiến hành đăng kí thành lập doanh nghiệp. Vậy khi doanh nghiệp lâm vào tình trạng thua lỗ, không còn khả năng chi trả thì phải nộp đơn yêu cầu tuyên bố phá sản để bảo đảm quyền và lợi ích của những chủ thể có liên quan. Vậy ai có quyền tuyên bố phá sản doanh nghiệp? Công ty Luật Hồng Phúc sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi nhé !

Phá sản là gì ?

Luật phá sản 2014 quy định tại khoản 1, 2 Điều 4 cụ thể như sau:

 • Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán là doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán.
 • Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản.

Có thể hiểu rằng, để được tuyên bố Doanh nghiệp phá sản thì Doanh nghiệp cần đáp ứng 2 điều kiện:

 • Mất khả năng thanh toán
 • Bị Tòa án nhân dân tuyên bố phá sản.

Trong đó, doanh nghiệp mất khả năng thanh toán được hiểu là doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ thanh toán nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán.

Có 2 trường hợp Doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ thanh toán:

 • Không có tài sản để thanh toán nợ
 • Có tài sản nhưng không thanh toán nợ.

luat-hong-phuc-vn-ai-co-quyen-tuyen-bo-pha-san

 

Chủ thể có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu tuyên phố phá sản doanh nghiệp

Chủ thể có quyền nộp đơn yêu cầu (khoản 1, 2, 5 Điều 5 Luật phá sản 2014)

–   Chủ nợ không có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm một phần, khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày khoản nợ đến hạn mà doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

–   Người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở những nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở, khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày phải thực hiện nghĩa vụ trả lương, các khoản nợ khác đến hạn đối với người lao động mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

–   Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% số cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng, khi công ty cổ phần mất khả năng thanh toán. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu dưới 20% số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi công ty cổ phần mất khả năng thanh toán trong trường hợp Điều lệ công ty quy định.

Chủ thể có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu (khoản 3, 4 Điều 5 Luật phá sản 2014)

 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, khi doanh nghiệp, mất khả năng thanh toán.
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cổ phần, Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, khi doanh nghiệp mất khả năng thanh toán.

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết yêu cầu phá sản

 • Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết phá sản đối với doanh nghiệp có trụ sở chính tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đó.
 • Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết phá sản đối với doanh nghiệp đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau:
 1. Có tài sản ở nước ngoài hoặc người tham gia thủ tục phá sản ở nước ngoài;
 2. Có chi nhánh, văn phòng đại diện ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác nhau;
 3. Có bất động sản ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác nhau;
 4. Vụ việc phá sản thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện mà Tòa án nhân dân cấp tỉnh lấy lên để giải quyết do tính chất phức tạp của vụ việc.

(Điều 8 Luật phá sản 2014)

Thủ tục phá sản doanh nghiệp

Bước 1: Nộp đơn yêu cầu

Chủ thế có quyền và nghĩa vụ nêu trên có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp

Bước 2: Tòa án nhận đơn

Đơn hợp lệ: Tòa án thông báo nộp lệ phí và tạm ứng chi phí

Đơn chưa hợp lệ: Tòa án thông báo sửa đổi, bổ sung

Tòa án trả lại đơn nếu không đúng theo quy định của pháp luật

Bước 3: Tòa án thụ lí đơn

 • Sau khi nhận biên lai nộp lệ phí phá sản, biên lai nộp tạm ứng chi phí phá sản, Tòa án tiến hành thụ lí đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.
 • Tòa án ra quyết định mở hay không mở thủ tục phá sản.

Bước 4: Mở thủ tục phá sản

Tòa án gửi thông báo quyết định mở hay không mở thủ tục phá sản đến những người có liên quan.

Bước 5: Hội nghị chủ nợ

 • Hội nghị chủ nợ triệu tập lần thứ nhất và được coi là hợp lệ nếu có số chủ nợ tham gia đại diện cho ít nhất 51% tổng số nợ không có bảo đảm.
 • Hội nghị chủ nợ lần 2 nếu Hội nghị chủ nợ lần 1 bị hoãn.

Bước 6: Quyết định tuyên bố doanh nghiệp phá sản

 • Doanh nghiệp thực hiện xong phương án phục hồi kinh doanh thì Doanh nghiệp được coi là không còn mất khả năng thanh toán.
 • Doanh nghiệp không thực hiện được phương án phục hồi kinh doanh hoặc hết thời hạn thực hiện phương án phục hồi kinh doanh nhưng vẫn mất khả năng thì Thẩm phán ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản.

Như vậy, Thẩm phán là người có quyền tuyên bố doanh nghiệp phá sản.

Trên đây là câu trả lời Công ty Luật Hồng Phúc đến khách hàng, mong sẽ giúp khách hàng tìm được giải pháp phù hợp cho công ty.

 • Ai là người có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản ?
 • Nộp đơn phá sản ở đầu ?
 • Trường hợp nào người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản không phải nộp tiền tạm ứng phí phá sản ?
 • Người yêu cầu mở thủ tục phá sản phải nộp đơn cho ai ?

Về tác giả

 1. Vũ Nguyễn

  LUẬT HỒNG PHÚC được thành lập với mục đích cung cấp các giải pháp về thành lập doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài và các dịch vụ khác cho doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp – hiệu quả – tối ưu hóa chi phí. Do đó hiện nay chúng tôi vinh dự trở thành nơi tin cậy và là chỗ dựa vững chắc của hơn 800 doanh nghiệp trên khắp cả nước. Chúng tôi Cam kết mang đến bạn sự hài lòng cả về chất lượng và mức giá.

Thông tin liên quan