• Luật Hồng Phúc

Thủ tục thành lập trường mầm non tư thục

Thủ tục mở trường mầm non tư thục?. Trường mầm non tư thục là loại hình do tư nhân thành lập cho trẻ em mầm non. Do số lượng trường mầm non công lập không đáp ứng đủ số lượng trẻ em hiện tại nên có rất nhiều trường mầm non tư thục ra đời. Trong bài viết dưới đây, Luật Hồng Phúc xin gửi tới Quý Khách hàng thông tin về thủ tục mở trường mầm non tư thục.

 1. Điều kiện thành lập trường mầm non tư thục?

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định điều kiện thành lập trường mầm non tư thục bao gồm:

 • Chủ thể thành lập trường mầm non tư thục phải có đề án thành lập trường mầm non phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
 • Đối với đề án thành lập trường mầm non tư thục phải xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường; tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển.
 1. Hồ sơ thành lập trường mầm non tư thục?

Sau khi chủ thể có dự định thành lập trường mầm non tư thục đáp ứng đủ các điều kiện thành lập thì cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm những tài liệu được quy định tại Điều 4 Nghị định 46/2017/NĐ-CP như sau:

 • Tờ trình đề nghị thành lập của cơ quan chủ quản đối với trường mầm non tư thục của tổ chức hoặc cá nhân và cần nêu rõ sự cần thiết thành lập; tên trường mầm non; địa điểm dự kiến làm trụ sở tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em;
 • Đề án thành lập trường mầm non tư thục. Trong đề án cần nêu rõ dự kiến tổng số vốn để thực hiện các kế hoạch và bảo đảm hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong 03 năm đầu thành lập và các năm tiếp theo, có thuyết minh rõ về tính khả thi và hợp pháp của các nguồn vốn đầu tư xây dựng và phát triển trường mầm non trong từng giai đoạn;
 1. Trình tự thực hiện thủ tục thành lập trường mầm non tư thục?

Sau khi chuẩn bị đầy đủ 1 bộ hồ sơ nên trên, chủ thể thành lập trường mầm non tư thục sẽ nộp 01 bộ hồ sơ trên đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh thông qua việc nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định các điều kiện thành lập trường mầm non tư thục; trong thời hạn 15 ngày làm việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan có ý kiến thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định bằng văn bản của Phòng Giáo dục và Đào tạo và các phòng chuyên môn có liên quan, nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập; nếu không đáp ứng các điều kiện theo quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Sau thời hạn 02 năm, kể từ ngày quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập có hiệu lực, nếu trường mầm non tư thục không được cho phép hoạt động giáo dục thì quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập bị hủy bỏ.
Thủ tục thành lập trường mầm non tư thục

 1. Điều kiện để trường mầm non tư thục hoạt động giáo dục?

Sau khi trường mầm non tư thục được thành lập thì cần phải đảm bảo các điều kiện để trường mầm non tư thục hoạt động giáo dục bao gồm:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện  có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường mầm non tư thục.

Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu, duy trì và phát triển hoạt động giáo dục, cụ thể:

– Trường mầm non tư thục được đặt tại khu dân cư bảo đảm các quy định về an toàn và vệ sinh môi trường;

– Diện tích khu đất xây dựng gồm: Diện tích xây dựng; diện tích sân chơi; diện tích cây xanh, đường đi. Diện tích khu đất xây dựng bình quân tối thiểu 12 m2 cho một trẻ em đối với khu vực đồng bằng, trung du (trừ thành phố thị xã); 08 m2 cho một trẻ em đối với khu vực thành phố, thị xã, núi cao và hải đảo. Đối với nơi có khó khăn đất đai thì có thể xây dựng bằng diện tích sàn xây dựng và bảo đảm đủ diện tích theo quy định;

– Khuôn viên của trường mầm non có tường bao ngăn cách với bên ngoài;

– Khối công trình của trường cần phải có các khối phòng rõ ràng như khối phòng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, khối phòng phục vụ học tập, khối phòng hành chính quản trị, sân vườn;

– Có thiết bị, đồ chơi, đồ dùng, tài liệu chăm sóc, giáo dục trẻ em theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu và đạt tiêu chuẩn bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục mầm non và tổ chức hoạt động giáo dục.

Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để bảo đảm duy trì và phát triển hoạt động giáo dục.

Có quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non tư thục.

 1. Thủ tục để trường mầm non hoạt động giáo dục

Sau khi thành lập trường mầm non tư thục muốn trường mầm non được hoạt động giáo dục thì chủ thể thành lập cần chuần bị 01 bộ hồ sơ gồm có:

 • Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục;
 • Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường mầm non tư thục;
 • Danh sách cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt gồm hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, tổ trưởng tổ chuyên môn trong đó ghi rõ trình độ chuyên môn được đào tạo; danh sách đội ngũ giáo viên, trong đó ghi rõ trình độ chuyên môn được đào tạo; hợp đồng làm việc đã được ký giữa trường mầm non với từng cán bộ quản lý, giáo viên;
 • Chương trình giáo dục mầm non, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non;
 • Danh mục số lượng phòng học, phòng làm việc, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng các điều kiện theo quy định;
 • Các văn bản pháp lý: giấy xác nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê trụ sở trường mầm non với thời hạn tối thiểu 05 năm; xác nhận về số tiền hiện có do trường mầm non đang quản lý, bảo đảm tính hợp pháp và cam kết sẽ chỉ sử dụng để đầu tư xây dựng và chi phí cho các hoạt động thường xuyên của trường mầm non sau khi được cho phép hoạt động giáo dục; phương án huy động vốn và cân đối vốn tiếp theo để bảo đảm duy trì ổn định hoạt động trường mầm non trong giai đoạn 05 năm, bắt đầu từ khi được tuyển sinh;
 • Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non.

Sau khi chuẩn bị 01 bộ hồ sơ như trên, chủ thể thành lập trường mầm non tư thục sẽ gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ nêu trên đến Phòng Giáo dục và Đào tạo;

Sau đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận và tổ chức thẩm định hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ; nếu hồ sơ đúng quy định thì thông báo kế hoạch thẩm định thực tế tại trường mầm non;

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo kế hoạch thẩm định thực tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan tổ chức thẩm định thực tế;

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, nếu trường mầm non đáp ứng các điều kiện theo quy định thì Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ra quyết định cho phép hoạt động giáo dục; nếu chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định thì thông báo bằng văn bản cho trường mầm non tư thục nêu rõ lý do.

Trường mầm non là một loại hình giáo dục đặc biệt, khác với loại hình trường Trung học, Cao đẳng hay Đại học. Trường mầm non là nơi giáo dục đầu tiên của các bé, nơi ươm mầm những ước mơ, những tâm hồn ngây thơ nhất. Chính vì vậy để thành lập trường mầm non cần phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, điều kiện về con người… Luật Hồng Phúc đã giới thiệu đến quý khách hàng quy trình để thành lập mới trường mầm non. Qúy khách hàng có thể tham khảo hoặc có thể liên hệ công ty Luât Hồng Phúc để được tư vấn cụ thể hơn thông qua:

Hotline: 090 234 6164 – 0964 049 410

Emai: info@luathongphuc.vn hoặc anhpham@luathongphuc.vn

Về tác giả

 1. Vũ Nguyễn

  LUẬT HỒNG PHÚC được thành lập với mục đích cung cấp các giải pháp về thành lập doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài và các dịch vụ khác cho doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp – hiệu quả – tối ưu hóa chi phí. Do đó hiện nay chúng tôi vinh dự trở thành nơi tin cậy và là chỗ dựa vững chắc của hơn 800 doanh nghiệp trên khắp cả nước. Chúng tôi Cam kết mang đến bạn sự hài lòng cả về chất lượng và mức giá.

Thông tin liên quan