• Luật Hồng Phúc

Thu hồi giấy chứng nhận đầu tư khi nào?

 1. 10/05/2021
 2. 2,241

Giấy chứng nhận đầu tư là là một văn bản hay bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là gì? Quy định pháp luật về thủ tục hành chính này như thế nào? Hãy tìm hiểu vấn đề thông qua bài viết thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đầu tư dưới đây nhé!

thu hồi giấy chứng nhận đầu tư

Cơ sở pháp lý

Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đầu tư được căn cứ theo:

 • Luật Đầu tư năm 2020
 • Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Chính Phủ về hướng dẫn Luật Đầu tư.
 • Nghị định 15/2015/NĐ-CP
 • Thông tư số 06/2016/TT-BKHĐT

Những trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đầu tư

Cơ quan đăng ký đầu tư quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp dự án đầu tư chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật đầu tư. Cụ thể như sau:

 • Khi nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
 • Dựa theo điều kiện chấm dứt hoạt động trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp
 • Kết thúc hoạt động của dự án 
 • Dự án đầu tư bị cơ quan quản lý nhà  nước quyết định ngừng hoặc ngừng một phần hoạt động của dự án; bị Thủ tướng Chính phủ quyết định ngừng một phần hoặc toàn bộ hoạt động của dự án đầu tư trong trường hợp việc thực hiện dự án có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 • Nhà  nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư hoặc nhà đầu tư không còn quyền sử dụng địa điểm đầu tư và không thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm đầu tư trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày có quyết định thu hồi đất hoặc không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư.
 • Dự án đầu tư đã ngừng hoạt động và hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày ngưng hoạt động, cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với  nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư
 • Sau 12 tháng mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện theo tiến độ đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp được giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.
 • Theo bản án, quyết định của Tòa án, Trọng tài.
 • Để bảo vệ di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia theo quy định của Luật di sản văn hóa
 • Để khắc phục vi phạm môi trường theo đề nghị của cơ quan nhà nước về môi trường
 • Để thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động

Thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đầu tư

Cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đầu tư cũng chính là cơ quan đăng ký đầu tư.

Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đầu tư

Khi dự án đầu tư chấm dứt hoạt động thì Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phải được thu hồi. 

Trình tự thực hiện thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đầu tư

 • Nhà đầu tư  và Cơ quan nhà nước có thẩm quyền gửi văn bản cho Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Đối với dự án hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc Giấy phép đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư quyết định chấm dứt hiệu lực nội dung đăng ký đầu tư tại Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc Giấy phép đầu tư.

Cách thức thực hiện thu hồi giấy chứng nhận đầu tư

Trực tiếp tại cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bằng văn bản.

 • Hồ sơ thu hồi giấy chứng nhận đầu tư 
  • Hồ sơ thu hồi bao gồm những văn bản , giấy tờ về tình hình thực hiện dự án, căn cứ chấm dứt hợp đồng và tài liệu về việc hoàn thành thủ tục chấm dứt hợp đồng dự án
 • Thời hạn giải quyết
  • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn tất thủ tục chấm dứt hợp đồng dự án và các thủ tục có liên quan, nhà đầu tư và Cơ quan nhà nước có thẩm quyền gửi văn bản cho Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
  • Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trên đây là những thông tin cơ bản về thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đầu tư. Các nhà đầu tư có thể tham khảo, trường hợp cần tư vấn kỹ lưỡng hơn thì hãy tìm đến văn phòng luật sư chuyên nghiệp.

Về tác giả

 1. Vũ Nguyễn

  LUẬT HỒNG PHÚC được thành lập với mục đích cung cấp các giải pháp về thành lập doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài và các dịch vụ khác cho doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp – hiệu quả – tối ưu hóa chi phí. Do đó hiện nay chúng tôi vinh dự trở thành nơi tin cậy và là chỗ dựa vững chắc của hơn 800 doanh nghiệp trên khắp cả nước. Chúng tôi Cam kết mang đến bạn sự hài lòng cả về chất lượng và mức giá.

Thông tin liên quan