• Luật Hồng Phúc

Phân biệt giữa luật và bộ luật

  1. 15/03/2023
  2. 2,654

luat-hong-phuc-vn-PHÂN BIỆT GIỮA LUẬT VÀ BỘ LUẬT

PHÂN BIỆT GIỮA LUẬT VÀ BỘ LUẬT

Khái niệm Luật và Bộ luật không phải là xa lạ với đại đa số người Việt, tuy nhiên không phải ai cũng biết và có thể phân biệt được hai khái niệm này. Luật Hồng Phúc sẽ giúp khách hàng làm rõ và có thể phân biệt được hai khái niệm này như sau:

Khái niệm Luật:

Luật trong tiếng anh được gọi là Law

Luật là một loại văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội ban hành có hiệu lực pháp lý cao nhất, chỉ dưới Hiến pháp. Luật là đơn vị cấu trúc bên trong của hệ thống pháp Luật bao gồm các quy phạm pháp luật điều chỉnh một loại quan hệ xã hội có cùng tính chất, nội dung thuộc một lĩnh vực đời sống xã hội nhất định.

Khái niệm Bộ luật:

Bộ Luật cũng là một văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội ban hành nhưng phạm vi điều chỉnh bao quát và rộng hơn luật. Bộ luật tác động rộng rãi đến các quan hệ xã hội, nội dung bao hàm và liên quan đến nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội. Bên cạnh đó Bộ luật cũng được dẫn chiếu và điều chỉnh các vấn đề mà nội dung của nó không được quy định ở những văn bản luật chuyên nghành và các dẫn chiếu điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết.

Phân biệt giữa Luật và Bộ luật

Luật là các nguyên tắc nhà nước quy định, là những quy chuẩn đạo đức tôn giáo hoặc những khuôn phép tạp quán địa phương dựa vào ý chí của giai cấp thống trị hoặc quyền lợi của các tầng lớp xã hội cho phép hoặc cấm đoán những hành vi liên quan đến các mối quan hệ giữa các cá nhân, giữa các tổ chức với tổ chức, giữa các tổ chức với nhau, cũng như việc trừng phạt những cá nhân, tổ chức vi phạm hoặc làm trái các quy định mà luật đưa ra.

Trong khi đó ở Bộ luật có một số khác biệt như sau:

Phạm vi điều chỉnh bao quát và rộng hơn so với một văn bản luật cụ thể

Nội dung điều chỉnh bao hàm và liên quan đến nhiều lĩnh vực trong xã hội

Được dẫn chiếu và điều chỉnh các vấn đề mà nội dung của nó không được quy định ở những luật chuyên nghành khác.

Điều chỉnh các dẫn chiếu quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết.

Từ đó có thể suy luận rằng: Điểm chính để có thể phân biệt được Luật và Bộ Luật là phạm vi điều chỉnh của các quy định, nếu phạm vi điều chỉnh rộng, bao quát nhiều lĩnh vực thì được xem là Bộ luật. Còn điều chỉnh trong phạm vi một lĩnh vực chuyên, hẹp hơn thì được xem là luật.

 

 

Về tác giả

  1. Vũ Nguyễn

    LUẬT HỒNG PHÚC được thành lập với mục đích cung cấp các giải pháp về thành lập doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài và các dịch vụ khác cho doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp – hiệu quả – tối ưu hóa chi phí. Do đó hiện nay chúng tôi vinh dự trở thành nơi tin cậy và là chỗ dựa vững chắc của hơn 800 doanh nghiệp trên khắp cả nước. Chúng tôi Cam kết mang đến bạn sự hài lòng cả về chất lượng và mức giá.

Thông tin liên quan