• Luật Hồng Phúc

Hướng dẫn thủ tục xin lý lịch tư pháp số 1 và 2

 1. 14/02/2022
 2. 2,062

Hướng dẫn thủ tục xin lý lịch tư pháp số 1 và 2

 

Hướng dẫn thủ tục xin lý lịch tư pháp số 1 và 2

Phiếu lý lịch tư pháp là phiếu do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp, cung cấp thông tin về một cá nhân có án tích hay không, có bị cấm đảm nhiệm một số chức vụ, thành lập hay quản lý doanh nghiệp hay không. Phiếu lý lịch tư pháp gồm có phiếu lý lịch tư pháp số 01 và phiếu lý lịch tư pháp số 02. Trong bài viết dưới đây, Luật Hồng Phúc xin hướng dẫn Quý Khách hàng thủ tục xin lý lịch tư pháp số 1 và 2.

 1. Chủ thể được yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp?

Điều 7 Luật Lý lịch tư pháp 2009 quy định các chủ thể có quyền yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp gồm có:

 • Công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của mình.
 • Cơ quan tiến hành tố tụng có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử.
 • Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.
 1. Đối tượng nào yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 và 2?

Căn cứ vào nhu cầu, mục đích mà các cá nhân, tổ chức sẽ yêu cầu cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp nào. Tuy nhiên đối với một số tổ chức, cơ quan nhà nước đã được quy định sẵn là chỉ có thể yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp nào. Cụ thể:

– Các cá nhân hoặc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội khi yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì sẽ áp dụng phiếu lý lịch tư pháp số 1.

– Cơ quan tiến hành tố tụng khi yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ hoạt động nghiệp vụ nghề nghiệp thì sẽ yêu cầu phiếu lý lịch tư pháp số 2 hoặc cá nhân yêu cầu để người đó biết được nội dung về lý lịch tư pháp của mình.

Hiện nay, cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp được xây dựng và quản lý tại Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia thuộc Bộ Tư pháp và tại Sở Tư pháp.

 1. Thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp?

Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và 2 được cấp bởi 02 cơ quan là Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia và Sở Tư pháp. Cụ thể:

 • Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho các đối tượng: công dân Việt Nam mà không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú; người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam.
 • Sở Tư pháp thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho các đối tượng: công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú ở trong nước; công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài; người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam.

4.Thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp chuẩn bị hồ sơ lý lịch tư pháp theo quy định tại Khoản 1 Điều 45 Luật lý lịch tư pháp 2009:

– Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp;

– Bản chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp;

– Bản chụp giấy chứng nhận tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp (trong trường hợp đó là người nước ngoài).

– Văn bản ủy quyền và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền (trong trường hợp là cá nhân yêu cầu  ủy quyền cho người khác, trừ trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì không cần văn bản ủy quyền)

Bước 2: Nộp hồ sơ

 • Nộp trực tiếp:

– Công dân Việt Nam nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp nơi thường trú; trường hợp không có nơi thường trú thì nộp tại Sở Tư pháp nơi tạm trú; trường hợp cư trú ở nước ngoài thì nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú trước khi xuất cảnh;

– Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú; trường hợp đã rời Việt Nam thì nộp tại Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia;

– Cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 thì gửi văn bản yêu cầu đến Sở Tư pháp nơi người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thường trú hoặc tạm trú; trường hợp không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì gửi đến Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia.

Lưu ý:

Đối với trường hợp cá nhân yêu cầu thì có thể ủy quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

 • Nộp trực tuyến qua mạng:

– Truy cập website https://lltptructuyen.moj.gov.vn/home

– Lựa chọn đối tượng nộp hồ sơ: Người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam hoặc Người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam;

– Nhập thông tin Tờ khai;

– Nộp hồ sơ và nhận phiếu hẹn trả kết quả thông qua email.

 • Nộp qua đường bưu điện:

Người cần cấp Phiếu lý lịch tư pháp khi làm lý lịch tư pháp qua bưu điện thì gửi 01 bộ hồ sơ qua dịch vụ bưu chính tới Sở Tư pháp hoặc Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia để được giải quyết. Sau khi hồ sơ được nộp vào thì người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp phải nộp lệ phí và có thể nộp thông qua đường bưu điện.

Bước 3: Nhận kết quả

Sau khi nộp hồ sơ và biên lai thu tiền thì cá nhân, tổ chức yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 01 sẽ được cấp phiếu hẹn trả kết quả. Khi đó, căn cứ vào thời gian hẹn trả kết quả mà người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp sẽ đến nhận kết quả.

Theo quy định tại Điều 48 Luật lý lịch tư pháp 2009 thì thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 là không quá 15 ngày.

 1. Thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2
 • Người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 là cơ quan tiến hành tố tụng:

Cơ quan tiến hành tố tụng có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 gửi văn bản yêu cầu đến Sở Tư pháp nơi người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thường trú hoặc tạm trú.

Trong trường hợp không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú của họ hoặc họ là người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam thì cơ quan tiến hành tố tụng gửi văn bản yêu cầu đến Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia. Trong văn bản phải ghi rõ các thông tin sau: họ, tên, giới tính, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, quốc tịch, nơi cư trú, số giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, họ, tên cha, mẹ, vợ, chồng của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Trong trường hợp khẩn cấp, người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng có thể yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua điện thoại, fax hoặc bằng các hình thức khác và có trách nhiệm gửi văn bản yêu cầu trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Theo đó, thời hạn để cấp Phiếu lý lịch tư pháp là không quá 24 giờ kể từ thời điểm cơ quan tiến hành tố tụng có yêu cầu.

 • Người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là cá nhân:

Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 cho cá nhân được thực hiện như quy định cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 nêu trên. Tuy nhiên, cá nhân yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 không được ủy quyền cho người khác làm thủ tục cấp phiếu.

Trong trường hợp bình thường thì thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan tiến hành tố tụng hoặc cá nhân yêu cầu thì sẽ không quá 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Điều 48 Luật lý lịch tư pháp 2009.

 1. Lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Theo quy định tại điều 4 Thông tư 244/2016/TT-BTC lệ phí xin cấp Lý lịch tư pháp như sau:

 • Lệ phí xin lý lịch tư pháp là 200.000 đồng/lần/người.
 • Lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp đối với học sinh, sinh viên, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ là 100.000/lần/người.
 • Trường hợp người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp đề nghị cấp trên 2 Phiếu trong một lần yêu cầu, thì kể từ Phiếu thứ 3 trở đi cơ quan cấp Phiếu lý lịch tư pháp được thu thêm 5.000 đồng/Phiếu.

Các trường hợp được miễn lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp gồm trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, người cư trú tại các xã đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu theo quy định của pháp luật.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi nhằm giải đáp thắc mắc về hướng dẫn thủ tục xin lý lịch tư pháp số 1 và 2. Luật Hồng Phúc đơn vị chuyên thực hiện, hỗ trợ quý khách hàng thủ tục liên quan đến xin lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài với chi phí hợp lý trong thời gian nhanh nhất. Nếu Quý Khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông:

Hotline: 090 234 6164 – 0964 049 410

Emai: info@luathongphuc.vn hoặc anhpham@luathongphuc.vn

 

 

Về tác giả

 1. Vũ Nguyễn

  LUẬT HỒNG PHÚC được thành lập với mục đích cung cấp các giải pháp về thành lập doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài và các dịch vụ khác cho doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp – hiệu quả – tối ưu hóa chi phí. Do đó hiện nay chúng tôi vinh dự trở thành nơi tin cậy và là chỗ dựa vững chắc của hơn 800 doanh nghiệp trên khắp cả nước. Chúng tôi Cam kết mang đến bạn sự hài lòng cả về chất lượng và mức giá.

Thông tin liên quan