• Luật Hồng Phúc

Thủ tục giãn tiến độ đầu tư

Những năm gần đây Việt Nam luôn được đánh giá là một trong nhũng quốc gia đáng để đầu tư hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Từ khi Luật Đầu tư 2014 có hiệu lực thi hành đã từng bước đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm thu hút hơn nữa các nhà đầu tư nước ngoài. Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, có thể phát sinh nhiều vấn đề khách quan lẫn chủ quan dẫn đến việc nhà đầu tư có nhu cầu xin giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư so với thời gian thực hiện đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp lần đầu.

Luật Hồng Phúc xin giải đáp trình tự, thủ tục pháp lý liên quan đến việc xin giãn tiến độ đầu tư thể hiện tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cụ thể như sau:

Cơ sở pháp lý:

 • Điều 46 của Luật Đầu tư 2014;
 • Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Yêu cầu và điều kiện của thủ tục:

 • Nhà đầu tư (cá nhân và tổ chức) có dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư và nhà đầu tư đề nghị giãn tiến độ đầu tư (bao gồm: tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và đưa công trình chính vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư) so với tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư đã được cấp.
 • Trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư thì thực hiện theo thủ tục tương ứng về điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư mà không thực hiện theo thủ tục này.

Về cơ bản, việc thực hiện thủ tục đề nghị giãn tiến độ đầu tư này với thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư về nội dung tiến độ thực hiện dự án là giống nhau. Tuy nhiên, với thủ tục này, nhà đầu tư sẽ được cấp Văn bản về việc đồng ý giãn tiến độ đầu tư, mà không cấp thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trong khi đó nếu thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư về nội dung tiến độ thực hiện dự án thì nhà đầu tư sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới ghi nhận sự thay đổi. Do đó, tùy thuộc vào nhu cầu và tình hình thực tế hoạt động của nhà đầu tư, nhà đầu tư nên lựa chọn thủ tục phù hợp tương ứng.

Trình tự thực hiện:

 • Nhà đầu tư chuẩn bị và nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban Quản lý các Khu công nghiệp cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề xuất giãn tiến độ, Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban Quản lý các Khu công nghiệp có ý kiến bằng văn bản về việc giãn tiến độ đầu tư. Kết quả của thủ tục này là Văn bản về việc đồng ý giãn tiến độ đầu tư.

Thành phần hồ sơ:

 • Văn bản đề xuất giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư;
 • Quyết định của nhà đầu tư về việc giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư (Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông/thành viên hợp danh/chủ sở hữu của Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư về việc giãn tiến độ thực hiện dự án hoặc văn bản hợp pháp khác theo quy định của pháp luật);
 • Bản sao y các Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh đã cấp;

Lưu ý:

Bản sao y hồ sơ phải được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc bản sao đã được đối chiếu với bản chính hoặc bản in từ cơ sở dữ liệu quốc gia đối với trường hợp thông tin gốc được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đăng ký doanh nghiệp và đầu tư.

Về tác giả

 1. Vũ Nguyễn

  LUẬT HỒNG PHÚC được thành lập với mục đích cung cấp các giải pháp về thành lập doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài và các dịch vụ khác cho doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp – hiệu quả – tối ưu hóa chi phí. Do đó hiện nay chúng tôi vinh dự trở thành nơi tin cậy và là chỗ dựa vững chắc của hơn 800 doanh nghiệp trên khắp cả nước. Chúng tôi Cam kết mang đến bạn sự hài lòng cả về chất lượng và mức giá.

Thông tin liên quan