• Luật Hồng Phúc

Điều kiện cấp thẻ hành nghề hướng dẫn viên du lịch

  1. 15/03/2023
  2. 1,992

Điều kiện được cấp thẻ hành nghề hướng dẫn viên du lịch ? Du lịch là ngành công nghiệp không khói, mang lại nguồn lợi cao nên rất nhiều quốc gia đầu tư, xây dựng, phát triển các khu du lịch. Điều này cũng tạo ra không ít cơ hội cho sự phát triển của các hướng dẫn viên du lịch? Sau đây Luật Hồng Phúc sẽ giới thiệu đến Quý Khách hàng điều kiện được cấp thẻ hành nghề hướng dẫn viên du lịch.

Hướng dẫn viên du lịch là ai?

Du lịch là các hoạt động có liên quan đến chuyến đi của con người ngoài nơi cư trú thường xuyên trong thời gian không quá 01 năm liên tục nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng, giải trí, tìm hiểu, khám phá tài nguyên du lịch hoặc kết hợp với mục đích hợp pháp khác. Khi đi du lịch, khách hàng có thể sử dụng dịch vụ có hướng dẫn viên du lịch hoặc không có.

Hướng dẫn viên du lịch là người được cấp thẻ để hành nghề hướng dẫn du lịch. Hướng dẫn du lịch là hoạt động cung cấp thông tin, kết nối dịch vụ, dẫn khách du lịch, hỗ trợ khách du lịch sử dụng các dịch vụ theo chương trình du lịch. Hướng dẫn viên du lịch bao gồm hướng dẫn viên du lịch quốc tế, hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch tại điểm.

– Hướng dẫn viên du lịch quốc tế được hướng dẫn cho khách du lịch nội địa, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong phạm vi toàn quốc và đưa khách du lịch ra nước ngoài;

– Hướng dẫn viên du lịch nội địa được hướng dẫn cho khách du lịch nội địa là công dân Việt Nam trong phạm vi toàn quốc;

– Hướng dẫn viên du lịch tại điểm được hướng dẫn cho khách du lịch trong phạm vi khu du lịch, điểm du lịch.

Như vậy, để tận hưởng trọn vẹn chuyến du lịch thì chúng ta nên có hướng dẫn viên du lịch đi cùng bởi lẽ hướng dẫn viên du lịch là người thành thảo các chương trình, địa điểm , hoạt động ở khu du lịch nhất, họ sẽ giúp chúng ta sắp sếp thời gian và lên kế hoạch phù hợp.

luat-hong-phuc-vn-Điều kiện được cấp thẻ hành nghề hướng dẫn viên du lịch

Điều kiện để cấp thẻ hành nghề hướng dẫn viên du lịch?

Đối với mỗi loại thẻ hướng dẫn viên du lịch thì điều kiện được cấp thẻ lại khác nhau.

*) Điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa bao gồm:

– Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam;

– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

– Không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng chất ma túy;

– Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành hướng dẫn du lịch; trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa thì mới đủ điều kiện cấp the hướng dẫn viên nội địa.

*) Điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế bao gồm:

– Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam;

– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

– Không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng chất ma túy;

– Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành hướng dẫn du lịch; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế;

– Phải đáp ứng một trong các tiêu chuẩn về ngoại ngữ sau:

+) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành ngoại ngữ;

+) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên theo chương trình đào tạo bằng tiếng nước ngoài;

+) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên ở nước ngoài;

+) Có chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận ngoại ngữ bậc 4 trở lên Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc B2 trở lên Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu, còn thời hạn hoặc được cấp trong vòng 05 năm đối với chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận ngoại ngữ không quy định thời hạn, do tổ chức, cơ quan có thẩm quyền cấp đạt mức yêu cầu theo quy định tại Phụ lục I Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL.

*) Điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm bao gồm:

– Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam;

– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

– Không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng chất ma túy;

– Đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm do cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh tổ chức.

Trình tự thủ tục cấp thẻ hành nghề hướng dẫn viên du lịch?

3.1 Trình tự thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa bao gồm:

*) Để được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa thì hồ sơ cấp thẻ gồm có:

– Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch theo mẫu số 11 Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL;

– Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú;

– Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ tương Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành hướng dẫn du lịch; trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa hoặc chứng chỉ tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành hướng dẫn du lịch; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế; chứng chỉ sử dụng thành thạo ngoại ngữ đăng ký hành nghề;

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền cấp trong thời hạn không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

– 02 ảnh chân dung màu cỡ 3cm x 4cm.

*) Trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa được quy định như sau:

Người đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch cho người đề nghị; trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

3.2 Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm

*) Hồ sơ cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm gồm có:

– Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;

– Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú;

– Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ tương Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành hướng dẫn du lịch; trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa hoặc chứng chỉ tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành hướng dẫn du lịch; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế; chứng chỉ sử dụng thành thạo ngoại ngữ đăng ký hành nghề;

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền cấp trong thời hạn không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

*) Trình tự thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm:

Sau khi cơ quan chuyên môn về du lịch công bố kế hoạch tổ chức kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm. Người đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm nộp 01 bộ hồ sơ gồm những tài liệu nêu trên đến cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh. Cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh tổ chức kiểm tra và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm đối với người đã đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có kết quả kiểm tra.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi nhằm giải đáp thắc mắc về điều kiện và thủ tục để được cấp thẻ nhà báo theo quy định pháp luật. Luật Hồng Phúc là đơn vị chuyên thực hiện, hỗ trợ quý khách hàng thủ tục xin cấp thẻ nhà báo với chi phí hợp lý trong thời gian nhanh nhất.

Nếu Quý Khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số Hotline: 090.234.6164 –0964.049.410 hoặc liên hệ qua emai: Info@luathongphuc.vn hoặc hotrodangkycongty@gmail.com.

  • Quy định cấp the hướng dẫn viên quốc tế 2019
  • Đơn xin cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế
  • Thẻ hướng dẫn viên được hành nghề có giá trị bao lâu?
  • Điều kiện để trở thành hướng dẫn viên du lịch
  • Hướng dẫn viên du lịch cần bằng cấp gì

Về tác giả

  1. Vũ Nguyễn

    LUẬT HỒNG PHÚC được thành lập với mục đích cung cấp các giải pháp về thành lập doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài và các dịch vụ khác cho doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp – hiệu quả – tối ưu hóa chi phí. Do đó hiện nay chúng tôi vinh dự trở thành nơi tin cậy và là chỗ dựa vững chắc của hơn 800 doanh nghiệp trên khắp cả nước. Chúng tôi Cam kết mang đến bạn sự hài lòng cả về chất lượng và mức giá.

Thông tin liên quan