• Luật Hồng Phúc

Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trong khu công nghiệp

Khu công nghiệp là khu vực có ranh giới địa lý xác định, chuyên sản xuất hàng công nghiệp và cung ứng dịch vụ cho sản xuất công nghiệp. Khu công nghiệp là địa bàn ưu đãi đầu tư nên khi thực hiện dự án đầu tư tại đây nhà đầu tư sẽ được hưởng các ưu đãi theo quy định pháp luật. Vậy khi nhà đầu tư muốn chấm dứt hoạt động dự án đầu tư thì thành phần hồ sơ cần chuẩn bị, trình tự, thủ tục như thế nào? Hãy cùng Luật Hồng Phúc tìm hiểu tại bài viết này.

Cơ sở pháp luật

 • Luật đầu tư số 61/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020;
 • Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

Các trường hợp chấm dứt hoạt động đầu tư và dự án đầu tư

 • Nhà đầu tư chấm dứt hoạt động đầu tư, dự án đầu tư trong các trường hợp sau:
 • Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư;
 • Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp;
 • Hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.
 • Cơ quan đăng ký đầu tư chấm dứt hoặc chấm dứt một phần hoạt động của dự án đầu tư trong các trường hợp sau:
 • Dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 47 của Luật đầu tư mà nhà đầu tư không có khả năng khắc phục điều kiện ngừng hoạt động;
 • Nhà đầu tư không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư và không thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm đầu tư trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư;
 • Dự án đầu tư đã ngừng hoạt động và hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày ngừng hoạt động, cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư;
 • Dự án đầu tư thuộc trường hợp bị thu hồi đất do không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai;
 • Nhà đầu tư không ký quỹ hoặc không có bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ theo quy định của pháp luật đối với dự án đầu tư thuộc diện bảo đảm thực hiện dự án đầu tư;
 • Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư trên cơ sở giao dịch dân sự giả tạo theo quy định của pháp luật về dân sự;
 • Theo bản án, quyết định của Tòa án, phán quyết trọng tài.

Thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 • Thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi nhà đầu tư chấm dứt hoạt động dự án đầu tư trong khu công nghiệp thuộc về Ban Quản lý khu công nghiệp.
 • Trường hợp chưa thành lập hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý khu công nghiệp thì thẩm quyền thuộc về Sở Kế hoạch và Đầu tư.

luat-hong-phuc-vn-cham-dut-hoat-dong-cua-du-an-dau-tu-trong-khu-cong-nghiep

Trình tự, thủ tục và thành phần hồ sơ ngừng hoạt động dự án

 1. Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

 • Thành phần hồ sơ:
 • Quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có)
 • Trình tự, thủ tục: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, nhà đầu tư gửi 01 bộ hồ sơ như trên cho Cơ quan đầu tư.
 1. Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp; Hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

 • Thành phần hồ sơ:
 • Thông báo của nhà đầu tư về việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có)
 • Bản sao tài liệu ghi nhận việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư (điều lệ, hợp đồng hoặc quyết định của nhà đầu tư)
 • Trình tự thủ tục: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, nhà đầu tư gửi 01 bộ hồ sơ nêu trên cho Cơ quan đăng ký đầu tư. Cơ quan đăng ký đầu tư thông báo việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư cho các cơ quan liên quan;
 1. Các trường hợp Cơ quan đăng ký đầu tư chấm dứt hoặc chấm dứt một phần hoạt động của dự án đầu tư:

 • Cơ quan đăng ký đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, đồng thời thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chấm dứt hiệu lực kể từ ngày quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư có hiệu lực.

Thanh lý dự án đầu tư

Nhà đầu tư tiến hành thanh lý dự án đầu tư sau khi dự án đầu tư chấm dứt hoạt động, cụ thể:

 • Nhà đầu tư tự thanh lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về thanh lý tài sản;
 • Đối với dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì việc xử lý quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan;
 • Trong quá trình thanh lý dự án đầu tư, nếu nhà đầu tư là tổ chức kinh tế bị giải thể hoặc lâm vào tình trạng phá sản thì việc thanh lý dự án đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về giải thể, phá sản tổ chức kinh tế.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Hồng Phúc liên quan đến vấn đề “Thủ tục chấm dứt hoạt động dự án đầu tư trong khu công nghiệp”. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc nào hay muốn được hỗ trợ tư vấn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline: 090 234 6164 hoặc qua email: Info@luathongphuc.vn

Xin chân thành cảm ơn.

 • Chấm dứt dự án đầu tư theo Luật đầu tư 2020
 • Thủ tục chấm dứt dự án đầu tư
 • Chấm dứt dự án đầu tư công
 • Mẫu quyết định chấm dứt dự an đầu tư
 • Thủ tục chấm dứt dự án đầu tư nước ngoài
 • Quyết định chấm dứt dự an đầu tư
 • Quy định về chấm dứt dự án đầu tư
 • Thu hồi đất khi chấm dứt dự an đầu tư

Về tác giả

 1. Vũ Nguyễn

  LUẬT HỒNG PHÚC được thành lập với mục đích cung cấp các giải pháp về thành lập doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài và các dịch vụ khác cho doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp – hiệu quả – tối ưu hóa chi phí. Do đó hiện nay chúng tôi vinh dự trở thành nơi tin cậy và là chỗ dựa vững chắc của hơn 800 doanh nghiệp trên khắp cả nước. Chúng tôi Cam kết mang đến bạn sự hài lòng cả về chất lượng và mức giá.

Thông tin liên quan