• Luật Hồng Phúc

Ai không được phép thành lập doanh nghiệp

Theo luật mới nhất hiện nay quy định các đối tường không được phép thành lập công ty và quản lý doanh nghiệp, những trường hợp không được thành lập doanh nghiệp. Hãy cùng Luật Hồng Phúc tìm hiểu qua một vài thông tin dưới đây để hiễu rõ ai không được phép mở công ty.

Cá nhân tổ chức không được phép thành lập doanh nghiệp

Người nào không được thành lập doanh nghiệp ? Theo quy định tại khoản 2 điều 17 Luật DN 2020 quy định thì Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền mở công ty và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;

Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật DN 2020, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.

Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

luat-hong-phuc-vn-ai-khong-duoc-phep-thanh-lap-doanh-nghiep

Giải thích các trường hợp không được phép thành lập doanh nghiệp ?

Công chức không được phép thành lập doanh nghiệp vì: công chức là người trong cơ quan nhà nước giữ các chức vụ quan trọng trong bộ máy nhà nước, họ được hưởng chế độ theo chính sách của nhà nước. Chính vì vậy luật quy định họ không được phép tham gia vào các hoạt động và quản lý doanh nghiệp để tránh các trường hợp tham nhũng xảy ra.

Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân: Vì những người này họ chưa có khả năng nhận thức hoặc khả năng nhận thức của họ bị hạn chế có thể gây ảnh hưởng đến doanh nghiệp và có thể vi phạm pháp luật nếu họ trực tiếp đứng ra thành lập doanh nghiệp.

Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng: Vì những người này cần có thể gây ảnh hưởng rất lớn đến xã hôi nếu họ được phép thành lập doanh nghiệp, chính vì vậy luật pháp quy định họ phải hoàn thành các nghĩa vụ mình phải đối với những hành vi mình gây ra xong mới có thể thực hiện thành lập doanh nghiệp.

Những ai không được quyền kinh doanh vì sao ?

Quyền kinh doanh là quyền của mọi công dân, vì vậy không có quy định nào cấm không được kinh doanh. Chỉ có quy định không được kinh doanh những mặt hàng pháp luật cấm.

Tại sao cơ quan nhà nước không được thành lập doanh nghiệp ?

Công chức không được phép thành lập doanh nghiệp vì: công chức là người trong cơ quan nhà nước giữ các chức vụ quan trọng trong bộ máy nhà nước, họ được hưởng chế độ theo chính sách của nhà nước. Chính vì vậy luật quy định họ không được phép tham gia vào các hoạt động và quản lý doanh nghiệp để tránh các trường hợp tham nhũng xảy ra.

Tại sao sĩ quan không được thành lập doanh nghiệp ?

Sĩ quan cũng là Công chức nhà nước vì vậy không được phép thành lập doanh nghiệp vì: công chức là người trong cơ quan nhà nước giữ các chức vụ quan trọng trong bộ máy nhà nước, họ được hưởng chế độ theo chính sách của nhà nước. Chính vì vậy luật quy định họ không được phép tham gia vào các hoạt động và quản lý doanh nghiệp để tránh các trường hợp tham nhũng xảy ra.

Về tác giả

  1. Vũ Nguyễn

    LUẬT HỒNG PHÚC được thành lập với mục đích cung cấp các giải pháp về thành lập doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài và các dịch vụ khác cho doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp – hiệu quả – tối ưu hóa chi phí. Do đó hiện nay chúng tôi vinh dự trở thành nơi tin cậy và là chỗ dựa vững chắc của hơn 800 doanh nghiệp trên khắp cả nước. Chúng tôi Cam kết mang đến bạn sự hài lòng cả về chất lượng và mức giá.

Thông tin liên quan