• Luật Hồng Phúc

Thủ tục đăng ký an ninh trật tự cho khách sạn

 1. 14/02/2022
 2. 2,045

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ AN NINH TRẬT TỰ CHO KHÁCH SẠN

 

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ AN NINH TRẬT TỰ CHO KHÁCH SẠN

 

Kinh doanh dịch vụ khách sạn là một trong những nghành nghề kinh doanh có điều kiện, bởi vì đặc trưng của khách sạn là nơi lưu trú của nhiều người trong đó có cả người Việt Nam lẫn người nước ngoài. Chính vì vậy điều kiện về đảm bảo an ninh trật tự khi kinh doanh khách sạn là bắt buộc cơ sở phải đáp ứng. Luật Hồng Phúc xin giới thiệu trình tự, thủ tục xin giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự theo quy định pháp luật mới nhất đến quý khách hàng.

 

 

 

 1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện anh ninh trật tự là gì?
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự là một loại giấy tờ pháp lý do cơ quan có thẩm quyền cấp cho chủ cơ sở khi hoạt động kinh doanh một số nghành nghề có điều kiện.
 • Như vậy, đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ khách sạn thì cần phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự được cơ quan công an có thẩm quyền cấp.
 1. Điều kiện để xin giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự cho khách sạn
 • Đối với công ty kinh doanh dịch vụ khách sạn phải được đăng ký, cấp phép hoặc thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Đối với người trực tiếp chịu trách nhiệm về an ninh trật tự cho cơ sở kinh doanh dịch vụ khách sạn phải không thuộc các trường hợp sau đây:
 • Đã bị khởi tố hình sự mà các cơ quan tố tụng của Việt Nam hoặc của nước ngoài đang tiến hành điều tra, truy tố, xét xử.
 • Có tiền án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác do lỗi cố ý bị kết án từ trên 03 năm tù trở lên chưa được xóa án tích; đang trong thời gian được tạm hoãn chấp hành hình phạt tù; đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ; đang bị quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo quyết định của Tòa án.
 • Đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; có quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong thời gian chờ thi hành quyết định; đang nghiện ma túy; đang được tạm hoãn, tạm đình chỉ chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; đã bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính nhưng chưa đủ thời hạn để được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính;
 • Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài chưa được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp phép cư trú.
 • Điều kiện về phương án đảm bảo an ninh trật tự cho cơ sở kinh doanh doanh dịch vụ khách sạn phải bao gồm các nôi dung sau:
 • Xác định khu vực, địa bàn, mục tiêu cụ thể cần phải tăng cường để bảo đảm an ninh, trật tự;
 • Biện pháp thực hiện;
 • Lực lượng phục vụ thường xuyên;
 • Phương tiện phục vụ;
 • Biện pháp tổ chức, chỉ đạo;
 • Biện pháp phối hợp với chính quyền, cơ quan chức năng có liên quan ở địa phương mà cơ sở kinh doanh hoạt động;
 • Tình huống giả định khi có vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự xảy ra; công tác huy động lực lượng, phương tiện; biện pháp xử lý.
 • Ngoài những điều kiện trên thì cơ sở kinh doanh dịch vụ khách sạn cần phải có đủ điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.
 1. Thành phần hồ sơ xin giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự cho cơ sở kinh doanh khách sạn
 • Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh khách sạn ( Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP)
 • Bản sao hợp lệ các loại giấy tờ sau:
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Giấy phép hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; văn bản thành lập hoặc cho phép hoạt động kèm theo văn bản thông báo mã số thuế đối với đơn vị sự nghiệp có thu;
 • Đối với trường hợp giấy phép kinh doanh chưa thể hiện được nghành nghề đầu tư, kinh doanh thì cơ sở phải thực hiện thủ tục bổ sung tài liệu chứng minh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh mà cơ sở kinh doanh hoạt động và đề nghị ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đã được cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan có thẩm quyền chấp thuận (đối với cơ sở kinh doanh là doanh nghiệp thì cơ quan Công an khai thác tài liệu này trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp).
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ, tài liệu chứng minh bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với khu vực kinh doanh và kho bảo quản nguyên liệu, hàng hóa, gồm:
 • Văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh thuộc danh mục quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP.
 • Biên bản kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh không thuộc quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP nhưng thuộc Danh mục quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ;
 • Bản khai lý lịch kèm theo Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Bản khai nhân sự của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh, cụ thể như sau:
 • Đối với người Việt Nam ở trong nước là người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự phải có Bản khai lý lịch; Phiếu lý lịch tư pháp (trừ những người đang thuộc biên chế của cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội);
 • Bản khai lý lịch của những người nếu đang thuộc biên chế của cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thì phải có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trực tiếp quản lý (trừ cơ sở kinh doanh). Đối với những người không thuộc đối tượng nêu trên phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú;
 • Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài phải có Bản khai nhân sự kèm theo bản sao hợp lệ Hộ chiếu, Thẻ thường trú hoặc Thẻ tạm trú hoặc Thị thực còn thời hạn lưu trú tại Việt Nam;
 • Đối với trường hợp một cơ sở kinh doanh có nhiều người đại diện theo pháp luật thì Bản khai lý lịch, Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Bản khai nhân sự trong hồ sơ áp dụng đối với người đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.
 1. Trình tự thực hiện thủ tục đăng ký an ninh trật tự cho khách sạn
 • Cơ sở kinh doanh sau khi chuẩn bị đầy đủ thành phần hồ sơ như đã nêu trên thì tiến hành nộp trực tiếp một bộ hồ sơ cho cơ quan công an có thẩm quyền đề nghị cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự cho cơ sở kinh doanh khách sạn.
 • Sau khi nhận được hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự cho dịch vụ khách sạn thì cán bộ nhận hồ sơ sẽ kiểm tra thành phần hồ sơ.
 • Nếu hồ sơ hợp lệ thì cán bộ tiến hành nhận hồ sơ và ra phiếu biên nhận.
 • Nếu hồ chưa chưa hợp lệ thì cán bộ sẽ hướng dẫn cơ sở thực hiện sửa đổi bổi sung.
 • Thời gian thực hiện thủ tục: Không quá năm ngày làm việc đối với hồ sơ xin cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự khách sạn.
 • Đối với trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự thì trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan Công an phải có văn bản trả lời cơ sở kinh doanh và nêu rõ lý do.
 1. Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự cho dịch vụ khách sạn:
 • Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an chịu trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và quản lý các cơ sở kinh doanh khách sạn được xếp hạng từ 05 sao trở lên.
 • Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ khách sạn được xếp hạng dưới 05 sao.
 • Công an cấp huyện thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và quản lý các cơ sở kinh doanh khách sạn không phải là doanh nghiệp.
 1. Xử phạt về kinh doanh dịch vụ khách sạn mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự
 • Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
 • Hoạt động kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;
 • Như vậy đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ khách sạn nếu không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật sẽ bị phạt tối đa lên đến 15.000.000 đồng

 

Tài liệu tham khảo:

NGHỊ ĐỊNH Số: 96/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ ĐỐI VỚI MỘT SỐ NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

NGHỊ ĐỊNH Số: 79/2014/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

NGHỊ ĐỊNH Số: 167/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC AN NINH, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI; PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI; PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY; PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

 

Như vậy Luật Hồng Phúc đã giới thiệu đến quý khách hàng toàn bộ quy định về xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự cho cơ sở kinh doanh khách sạn theo quy định mới nhất hiện nay. Qúy khách hàng có nhu cầu tư vấn hoặc xin giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự có thể liên hệ công ty Luật Hồng Phúc để được hỗ trợ thêm thông qua:

Hotline: 090 234 6164 – 0964 049 410

Emai: info@luathongphuc.vn hoặc anhpham@luathongphuc.vn

 

 

 

 

 

Về tác giả

 1. Vũ Nguyễn

  LUẬT HỒNG PHÚC được thành lập với mục đích cung cấp các giải pháp về thành lập doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài và các dịch vụ khác cho doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp – hiệu quả – tối ưu hóa chi phí. Do đó hiện nay chúng tôi vinh dự trở thành nơi tin cậy và là chỗ dựa vững chắc của hơn 800 doanh nghiệp trên khắp cả nước. Chúng tôi Cam kết mang đến bạn sự hài lòng cả về chất lượng và mức giá.

Thông tin liên quan