• Luật Hồng Phúc

Danh sách luật, nghị định, thông tư mới nhất

Về Doanh nghiệp

 • Luật Doanh Nghiệp số: 59/2020/QH14
 • Nghị Định Số: 01/2021/NĐ-CP Về đăng ký doanh nghiệp
 • Nghị Định số: 47/2021/NĐ-CP Hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp 2020

Về lĩnh vực đầu tư

 • Luật đầu tư số: 61/2020/QH14
 • Thông Tư Số: 03/2021/TT-BKHĐT quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, Đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư

Về lĩnh vực kinh doanh có điều kiện

 1. Lĩnh vực An vệ sinh an toàn thực phẩm

 • Luật An Toàn thực phẩm số: 55/2010/QH12
 • Nghị định Số: 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm
 • Nghị định Số: 155/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Y Tế
 • Thông Tư Số: 43/2018/TT-BCT quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương
 • Thông Tư Số: 38/2018/TT-BNNPTNT quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
 1. Lĩnh vực An ninh trật tự

 • Thông tư Số: 42/2017/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 quy định điều kiện về An ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
 • Nghị định Số: 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về An ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
 • Nghị định Số: 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy.

Về tác giả

 1. Vũ Nguyễn

  LUẬT HỒNG PHÚC được thành lập với mục đích cung cấp các giải pháp về thành lập doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài và các dịch vụ khác cho doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp – hiệu quả – tối ưu hóa chi phí. Do đó hiện nay chúng tôi vinh dự trở thành nơi tin cậy và là chỗ dựa vững chắc của hơn 800 doanh nghiệp trên khắp cả nước. Chúng tôi Cam kết mang đến bạn sự hài lòng cả về chất lượng và mức giá.

Thông tin liên quan