• Luật Hồng Phúc

Cán bộ công nhân viên chức là gì ?

  1. 28/05/2023
  2. 2,183

Cán bộ công nhân viên chức là gì chắc hẳn nhiều người vẫn chưa hiểu rõ hết ý nghĩa của vị trí chức danh này. Để làm rõ thuật ngữ này, sau đây Luật Hồng Phúc sẽ giúp khách hàng làm rõ các quy định về cán bộ công nhân viên chức như sau:

Thuật ngữ cán bộ công nhân viên chức thực tế là cách gọi vắn tắt của nhiều người giữ chức vụ trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tức là cán bộ, công chức, viên chức.

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì các chức vụ trên được gọi cụ thể là: Cán bộ, công chức, viên chức.

Cán bộ là gì ?

Theo quy định tại khoản 1 điều 4 Luật cán bộ, công chức 2008 quy định: Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh trong nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Công chức là gì ?

Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước; đối với công chức trong bộ máy lãnh đạo; quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì lương được đảm bảo từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

luat-hong-phuc-vn-CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LÀ GÌ

Viên chức là gì ?

Theo quy định tại điều 2 Luật Viên chức 2010: Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí làm việc, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định pháp Luật.

Những hạn chế của cán bộ công nhân viên chức trong hoạt động doanh nghiệp:

Theo quy định tại điều 20 Luật cán bộ, công chức 2008, điều 19 Luật viên chức 2010, điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020 thì cán bộ, công chức, viên chức không được tham gia vào các hoạt động của doanh nghiệp như: Thành lập, tham gia thành lập, quản lý điều hành doanh nghiệp; làm tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của mình.

Cán bộ, công chức, viên chức không được kinh doanh trong lĩnh vực mà mình đã từng giữ chức vụ quản lý trong một thời gian nhất định trước đây hoặc góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong nghành nghề mà người đó trực tiếp quản lý.

Nếu là vợ hoặc chồng của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị cũng không được góp vốn vào doanh nghiệp mà người đó trực tiếp quản lý.

Về tác giả

  1. Vũ Nguyễn

    LUẬT HỒNG PHÚC được thành lập với mục đích cung cấp các giải pháp về thành lập doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài và các dịch vụ khác cho doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp – hiệu quả – tối ưu hóa chi phí. Do đó hiện nay chúng tôi vinh dự trở thành nơi tin cậy và là chỗ dựa vững chắc của hơn 800 doanh nghiệp trên khắp cả nước. Chúng tôi Cam kết mang đến bạn sự hài lòng cả về chất lượng và mức giá.

Thông tin liên quan