• Luật Hồng Phúc

Thủ tục góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài

 1. 16/04/2021
 2. Xem: 1,006

Là những nhà đầu tư nhưng chưa biết thủ tục góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài gồm những gì và tiến hành ra sao? Tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài là bao nhiêu? thì trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn để việc chuẩn bị thủ tục được dễ dàng hơn.

Thủ tục góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài

Tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài có thể được phép góp vốn hoặc mua lại cổ phần của một công ty trong nước với tỷ lệ không bị giới hạn, ngoại trừ những trường hợp sau:

 • Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần trong một công ty đại chúng với tỷ lệ được quy định theo pháp luật về chứng khoán.
 • Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn hoặc mua cổ phần trong một công ty trong nước hoạt động trong các lĩnh vực được điều chỉnh bởi các luật chuyên ngành với tỷ lệ được quy định theo các luật chuyên ngành đó.
 • Đối với các lĩnh vực đầu tư được quy định trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, tỷ lệ góp vốn và số cổ phần mua lại từ các công ty trong nước của các nhà đầu tư nước ngoài sẽ phải tuân theo lộ trình phù hợp với quy định của điều ước quốc tế.
 • Đối với công ty trong nước kinh doanh đa ngành nghề, lĩnh vực có quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, các nhà đầu tư nước ngoài được phép góp vốn hoặc mua cổ phần từ những công ty này với tỷ lệ không vượt quá tỷ lệ được quy định trong những quy định áp dụng đối với ngành nghề, lĩnh vực có mức tỷ lệ sở hữu nước ngoài thấp nhất.
 • Đối với các doanh nghiệp 100% vốn thuộc sở hữu Nhà nước chuyển đổi hình thức sở hữu, nhà đầu tư nước ngoài được phép góp vốn hoặc mua cổ phần của những doanh nghiệp này với tỷ lệ được cơ quan có thẩm quyền cho phép, nhưng không được quá tỷ lệ được quy định trong trường hợp những doanh nghiệp này hoạt động trong những lĩnh vực được nêu trong những điểm nêu trên.

Hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp gồm những giấy tờ gì ?

Theo quy định tại Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư thì hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm:

 • Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp. 
 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn bằng tiền mặt

Theo khoản 2 Điều 4 Thông tư 19/2014/TT-NHNN quy định nguyên tắc chung như sau: 

“Việc góp vốn đầu tư bằng tiền của nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư Việt Nam trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phải được thực hiện thông qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản vốn đầu tư trực tiếp”

Thêm vào đó, Thông tư 06/2019/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành (hiệu lực từ 6/9/2019) quy định:

“Việc góp vốn đầu tư bằng tiền của nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư Việt Nam phải được thực hiện thông qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản vốn đầu tư trực tiếp”

Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam

Để đầu tư góp vốn vào các tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài cần làm thủ tục đăng ký bằng cách chuẩn bị hồ sơ với những tài liệu sau đây:

 • Văn bản đăng ký góp vốn với nội dung: Thông tin tổ chức kinh tế dự kiến góp vốn, tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư sau khi góp vốn.
 • Bản sao công chứng Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân
 • Giấy chứng nhận kinh doanh nếu nhà đầu tư là tổ chức.
 • Giấy ủy quyền cho người đại diện hợp pháp tiến hành làm thủ tục góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài nếu chủ đầu tư nước ngoài không trực tiếp thực hiện.
 • Hồ sơ đăng ký góp vốn được nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Cơ quan đăng ký kinh doanh. Đồng thời, nhận Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.
 • Trường hợp hồ sơ và việc góp vốn đầu tư ra nước ngoài đã đáp ứng điều kiện theo Luật đầu tư, trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản để nhà đầu tư thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên theo quy định. Trường hợp không đáp ứng điều kiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư, trong văn bản thông báo có nêu rõ lý do.
 • Sau khi hoàn thiện thủ tục, được sự chấp thuận của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc góp vốn, nhà đầu tư tiến hành ký kết hợp đồng góp vốn với doanh nghiệp Việt Nam. 

Thủ tục góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam gồm bốn bước sau:

 • Bước 1: Tiếp cận đàm phán góp vốn mua cổ phần 
 • Bước 2: Mở tài khoản góp vốn, mua cổ phần và thanh toán 
 • Bước 3: Đăng ký thông tin vào sổ cổ đông (thành viên)
 • Bước 4: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Với những thông tin vừa được chia sẻ về thủ tục góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, hy vọng sẽ giúp bạn thuận lợi trong công việc của mình.

Về tác giả

 1. Luật Hồng Phúc

Các Dịch vụ

Bài viết mới

 1. Các chủ thể khi thành lập doanh nghiệp không chỉ căn cứ vào số lượng ...
 2. Trong hoạt động kinh doanh thương mại thì những doanh nghiệp nào có tư cạch ...
 3. Để mở rộng thị trường kinh doanh của doanh nghiệp thì các chủ sở hữu ...

Thông tin liên quan

090 234 6164