• Luật Hồng Phúc

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án

 1. 19/04/2021
 2. Xem: 1,322

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư. Những năm gần đây Việt Nam luôn được đánh giá là một trong nhũng quốc gia đáng để đầu tư hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Từ khi Luật Đầu tư 2014 có hiệu lực thi hành đã từng bước đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm thu hút hơn nữa các nhà đầu tư nước ngoài.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án theo đúng Luật!

Sau đây Luật Hồng Phúc xin giải đáp trình tự, thủ tục pháp lý liên quan đến việc xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư:

Cơ sở pháp lý:

 • Khoản 2 Điều 37 của Luật Đầu tư 2014;
 • Điều 29 của Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
 • Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Thành phần hồ sơ:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Bản sao y CMND, CCCD hoặc Hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao y Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Quyết định thành lập dự án đầu tư của nhà đầu tư, quyết định bổ nhiệm người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn góp của nhà đầu tư là tổ chức;
 • Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: Nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án. Hoặc Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư từ thời điểm triển khai đến thời điểm đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư đã triển khai hoạt động;
 • Bản sao y một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư là tổ chức; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Giấy xác nhận tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư chứng minh sở hữu số tiền tương ứng với vốn đăng ký đầu tư;
 • Bản giải trình quy trình sản xuất (đối với dự án đầu tư thực hiện sản xuất);
 • Danh sách máy móc nhập khẩu (nếu có);
 • Bản sao y thỏa thuận thuê địa điểm thực hiện dự án đầu tư;
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất đối với dự án đề nghị nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;
 • Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ (Điểm b Khoản 1 Điều 32 của Luật Đầu tư 2014) gồm các nội dung: Tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là gì?

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được hiểu là một loại văn bản hay bản điện tử trong đó ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư với mục đích của việc xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để cá nhân, tổ chức nước ngoài được đầu tư hợp pháp tại Việt Nam.

Dưới đây là các trường hợp cần phải xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

 • Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;
 • Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế được quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật đầu tư 2020.
 • Các dự án đầu tư sau khi được quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư

Hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư là hồ sơ do nhà đầu tư lập để thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư và các thủ tục khác để thực hiện hoạt động đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư.

Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đầu tư 

Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đầu tư hợp lệ là hồ sơ có đủ thành phần, số lượng giấy tờ theo quy định tại Luật Đầu tư nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án được chia làm hai loại sau:

Loại 1: Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án đối với các dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký đầu tư dự án

Bước 2: Nhà đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ cho cơ quan đăng ký dự án đầu tư

Bước 3: Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký dự án đầu tư cấp Giấy chứng nhận ĐKĐT cho nhà đầu tư.

Loại 2 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án đối với dự án đầu tư không thuộc quyết định chủ trương đầu tư

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Bước 2: Nhà đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ cho cơ quan đăng ký dự án đầu tư

Bước 3: Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ. Cơ quan đăng ký dự án đầu tư sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trường hợp từ chối thì cần phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Sau khi chia sẻ các thông tin về thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hy vọng sẽ giúp bạn thuận lợi trong công việc đăng ký của mình.

Về tác giả

 1. Quản Trị Viên

Các Dịch vụ

Bài viết mới

 1. Các chủ thể khi thành lập doanh nghiệp không chỉ căn cứ vào số lượng ...
 2. Trong hoạt động kinh doanh thương mại thì những doanh nghiệp nào có tư cạch ...
 3. Để mở rộng thị trường kinh doanh của doanh nghiệp thì các chủ sở hữu ...

Thông tin liên quan

090 234 6164