• Luật Hồng Phúc

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư

 1. Luật Hồng Phúc
 2. Lượt xem: 1,137

Những năm gần đây Việt Nam luôn được đánh giá là một trong nhũng quốc gia đáng để đầu tư hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Từ khi Luật Đầu tư 2014 có hiệu lực thi hành đã từng bước đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm thu hút hơn nữa các nhà đầu tư nước ngoài. Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, phát sinh nhiều vấn đề liên quan dẫn đến việc nhà đầu tư có nhu cầu thực hiện thủ tục điều chỉnh tên dự án đầu tư, và điều chỉnh thông tin của nhà đầu tư (thông tin về tên và địa chỉ của nhà đầu tư) trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp.

Luật Hồng Phúc xin giải đáp trình tự, thủ tục pháp lý liên quan đến việc xin điều chỉnh tên dự án đầu tư, và điều chỉnh thông tin của nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cụ thể như sau:

Cơ sở pháp lý:

 • Luật Đầu tư 2014;
 • Khoản 1 Điều 33 của Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
 • Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Yêu cầu và điều kiện của thủ tục:

Nhà đầu tư (cá nhân và tổ chức) có dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương, mong muốn điều chỉnh các nội dung:

 • Tên dự án đầu tư;
 • Tên nhà đầu tư (không bao gồm việc thay đổi từ nhà đầu tư này sang nhà đầu tư khác);
 • Địa chỉ của nhà đầu tư.

Trình tự thực hiện:

 • Nhà đầu tư chuẩn bị và nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban Quản lý các Khu công nghiệp cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban Quản lý các Khu công nghiệp cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ghi nhận việc thay đổi thông tin.

Thành phần hồ sơ:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc tên dự án đầu tư, cụ thể như sau:
 • Bản sao y Hộ khẩu thường trú hoặc Thẻ tạm trú đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao y Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức ghi nhận việc thay đổi địa chỉ và tên của nhà đầu tư; và
 • Quyết định của nhà đầu tư về việc thay đổi tên dự án đầu tư (Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông/thành viên hợp danh/chủ sở hữu của Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư về việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ của nhà đầu tư hoặc văn bản hợp pháp khác theo quy định của pháp luật);
 • Bản sao y các Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh đã cấp;

Lưu ý:

Bản sao y hồ sơ phải được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc bản sao đã được đối chiếu với bản chính hoặc bản in từ cơ sở dữ liệu quốc gia đối với trường hợp thông tin gốc được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đăng ký doanh nghiệp và đầu tư.

Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương thì Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thay thế nội dung dự án đầu tư tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương. Trường hợp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương quy định nội dung đăng ký kinh doanh thì nội dung đăng ký kinh doanh tại các Giấy này tiếp tục có hiệu lực.

Các Dịch vụ

Bài viết mới

 1. Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học là hoạt động kinh doanh có điều ...
 2. Dạy ngoại ngữ là một hoạt động kinh doanh có điều kiện, do vậy để ...
 3. Quy định về sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức / cá ...

Thông tin liên quan

090 234 6164