• Luật Hồng Phúc

Danh sách luật, nghị định, thông tư mới nhất

 1. 05/05/2021
 2. Xem: 947

Về Doanh nghiệp

 • Luật Doanh Nghiệp số: 59/2020/QH14
 • Nghị Định Số: 01/2021/NĐ-CP Về đăng ký doanh nghiệp
 • Nghị Định số: 47/2021/NĐ-CP Hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp 2020

Về lĩnh vực đầu tư

 • Luật đầu tư số: 61/2020/QH14
 • Thông Tư Số: 03/2021/TT-BKHĐT quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, Đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư

Về lĩnh vực kinh doanh có điều kiện

 1. Lĩnh vực An vệ sinh an toàn thực phẩm

 • Luật An Toàn thực phẩm số: 55/2010/QH12
 • Nghị định Số: 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm
 • Nghị định Số: 155/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Y Tế
 • Thông Tư Số: 43/2018/TT-BCT quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương
 • Thông Tư Số: 38/2018/TT-BNNPTNT quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
 1. Lĩnh vực An ninh trật tự

 • Thông tư Số: 42/2017/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 quy định điều kiện về An ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
 • Nghị định Số: 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về An ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
 • Nghị định Số: 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy.

Về tác giả

 1. Quản Trị Viên

Các Dịch vụ

Bài viết mới

 1. Các chủ thể khi thành lập doanh nghiệp không chỉ căn cứ vào số lượng ...
 2. Trong hoạt động kinh doanh thương mại thì những doanh nghiệp nào có tư cạch ...
 3. Để mở rộng thị trường kinh doanh của doanh nghiệp thì các chủ sở hữu ...

Thông tin liên quan

090 234 6164